Povrat i reklamacija

POVRAT I REKLAMACIJA PROIZVODA

Pravo na povrat i reklamacije proizvoda

Korisnik/kupac ima pravo na povrat ili reklamaciju proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda u slučaju:

-kada isporučeni proizvod ima oštećenja koja nisu nastala u transportu

-kada je isporučen proizvod neispravan

-kada nije isporučen proizvod/ proizvodi koji je naručen

-kada je isporučen proizvod koji nije naručen

Postupak povrata i reklamacije

Kupac/potrošač/(korisnik koji koristi www.nutriteka.hr stranicu za kupnju na daljinu) mora najaviti reklamaciju/ povrat kupljenih proizvoda putem Obrasca za reklamaciju, kojeg se može preuzeti ovdje. Pravilno ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja pošiljke, poštom ili elektronskim putem na e-mail adresu: nutritekaml@gmail.com . U tom slučaju izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen.

Ako korisnik proizvod vraća s većim oštećenjima ili bez dijelova te ako isti ne dostavi u roku od 14 kalendarskih dana od dana slanja Obrasca za reklamaciju, smatra se da korisnik nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Nutriteka d.o.o.  nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja paketa) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. Nutriteka d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 14 dana od datuma primitka Obrasca za reklamaciju. Neovisno od prethodnog, povrat novca možemo obustaviti dok ne primimo vraćeni proizvod.

Ako je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem Obrasca za reklamaciju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Nutriteka d.o.o., koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ako se nedvojbeno utvrdi da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Nutriteka d.o.o. nije dužan ni izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod.

Ukoliko potrošač želi vratiti ispravan naručen proizvod, također nas treba obavijestiti i neoštećenog treba vratiti unutar 14 kalendarskih dana. Povrat sredstava biti će izvršen nakon što nam se proizvod vrati ali umanjen za direktne troškove dostave neovisno o iznosu narudžbe.

Korisnik/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom:

-Nepažljivo rukovanje proizvodom, prilikom čega može doći do oštećenja

Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Nutriteka d.o.o. isključivo odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima od čl. 400 do čl. 422.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor koji korisnik sklapa s društvom s ograničenom odgovornošću za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Nutriteka d.o.o. te izvršenom transakcijom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj elektroničkom poštom na: nutritekaml@gmail.com .Standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo ispravno popunjeni obrazac, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 radnih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora). U ovom slučaju, korisnik/potrošač je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ako se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstva u cijelosti, već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Izravne troškove povrata robe korisnik je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Prihvaćanjem ovih uvjeta, smatra se da korisnik prihvaća i sve odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE
I trgovac (Nutriteka d.o.o.) i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku.