Uvjeti korištenja i kupnje

UVJETI KORIŠTENJA

OSNOVNI PODACI O WEB TRGOVINI I KONTAKT

NAZIV: Nutriteka d.o.o., Ul.Dr. Ante Starčevića 3, 40 000 Čakovec.(u daljnjem tekstu:Prodavatelj).

Društvo s ograničenom odgovornošću za usluge upisano je u Trgovački sud Varaždin

OIB: 43484947720

KONTAKT TELEFON: 040 310 012

KONTAKT E-MAIL: nutritekaml@gmail.com

OPĆE INFORMACIJE

Opći uvjeti korištenja Internet trgovine www.nutriteka.hr sastavljeni su u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkoj trgovini. Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja Internet trgovišne www.nutriteka.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja izjavljujete da ste upoznati s istim, da ste ih razumjeli, da ste suglasni te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ako s istim pak niste sigurni, molimo Vas da nas kontaktirate i za to vrijeme ne koristite ovu web stranicu.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete korištenja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete korištenja. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Uslugu web trgovine moguće je koristiti na teritoriju Republike Hrvatske, na području EU, ali i drugim europskim zemljama koje nisu članice Europske Unije, ovisno o mogućnostima dostave i isporuke korištene partnerske dostavne službe.

U Uvjetima korištenja sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Korisnik“ označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja pristupa web strasnici nutriteka.hr

„Registrirani korisnik“ označava svaku pravnu ili fizičku osobu koja se registrirala za korištenje usluge Internet kupnje na web stranici.

„Proizvod“: svi proizvodi koji su istaknuti na www.nutriteka.hr a koje je moguće kupiti putem usluge Internet kupnje.

„Transakcija“ označava uplatu ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između korisnika i (društva s ograničenom odgovornošću za usluge, Nutriteka d.o.o., zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Nutriteka primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu korisnika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu proizvoda od strane korisnika.

OGRANIČENJA I ODGOVORNOSTI

Ova internetska stranica pruža općenite informacije o velikom rasponu proizvoda vezanih uz tjelesnu i mentalnu spremnost (fitness), sport i zdravlje. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Svi
proizvodi pripadaju dodacima prehrani ili namirnicama široke potrošnje. Ova internetska stranica ne sadrži kompletne medicinske ili nutritivne informacije potkrijepljene citiranim znanstvenim radovima, već je napravljena u informativne svrhe, a ne kao zamjena za stručni savjet doktora, ljekarnika ili nutricionista. Informacije navedene na ovoj web stranici ne bi se trebale koristiti u svrhu dijagnoze ili liječenja pojedinih bolesti i stanja.

Nutriteka d.o.o. poduzima sve odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj stranici bile precizne i točne, ali ograđuje se i ne daje jamstva njihove točnosti i preciznosti. Svi korisnici www.nutriteka.hr stranice suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. Ovime isključujemo svaku moguću izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizaći iz korištenja ove web stranice i njezina sadržaja. Zadržavamo pravo izmjene sadržaja web stranice iz bilo kojeg razloga i u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti te isključujemo svoju odgovornost za moguće posljedice. Za sve dodatne informacije u vezi proizvoda i tvrdnji koje se nalaze na ovoj web stranici, slobodno nam se obratite.

Svi oglasi, fotografije i informacije o proizvodima koji su predmet kupoprodaje vlasništvo su Nutriteka d.o.o. ili njegovih dobavljača sadržaja, koji je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija i za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa.

Korisnik se slaže da će koristiti web trgovinu isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, kupnju dostupnih proizvoda i  predavanjem pravno valjanih narudžbi i komunikaciju s prodavateljem. Istinitost podataka koje potrošač upisuje prilikom naručivanja isključivo su odgovornost potrašača/korisnika/naručitelja.

Za postupanje suprotno navedenim odredbama Nutriteka ne snosi nikakvu odgovornost.

Internet stranica www.nutriteka.h rmože sadržavati dokumente, podatke, informacije, i poveznice od Internet stranica trećih osoba. Iste Internet stranice nisu u vlasništvu Nutriteka d.o.o., niti ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Nutriteka d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik korisnika te Nutriteka d.o.o. za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

Nutriteka d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Nutriteka d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na www.nutriteka.hr

Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.nutriteka.hr .